Nota

Tingkatan 4
Bab1: Pengenalan Kepada Ekonomi

Bacaan Tambahan
Sistem Ekonomi Pasaran Bebas
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem Ekonomi Islam

Tingkatan 5
Bab 6: Wang dan Institusi Kewangan (nota topik wang)
Bab 6: Wang dan Institusi Kewangan (nota ke-2)

Formula Senang Ingat (Tingakatan 5)

BAB 1
Tajuk : Fungsi Bank Perdagangan 

SI MAN, gila TERIMA duit dengan orang ASING di negara LAIN

SI : Menerima SImpanan / deposit
MAN : Memberi pinjaMAN
TERIMA : Membuat dan MENERIMA bayaran bagi pihak pelanggan
ASING : Mengurus pertukaran ASING
LAIN : Perkhidmatan LAIN

Tajuk : Konsep Skim Perbankan Islam

WArdina gelak terBAHak HAHaha KArana hAJI TAKut

WA = WAdiah
BAH = MudharaBAH
HAH = MurabaHAH
KA = MusyaraKAh
AJI = Bai Bithaman AJIl
TAK = Bai At Takjiri

No comments:


Shoutbox